CFE Results Image

2016 September Common Final Examination (CFE) Results
Consenting Successful Candidates

December 9, 2016


 

XIA, Ruohan
XIA, Tian
XIAO, Jasmine Hongdi
XU, Helen
XU, Kai Zhi
XU, Linda
XU, Lisijie
XU, Ou
XU, Ran
XU, Zhengrong
XUE, Vincent

TOP
SUMMARY  |  CANDIDATES ON CFE HONOUR ROLL  |  CFE RESULTS INDEX  |  CPA ONTARIO HOME PAGE

Copyright © 2016 Chartered Professional Accountants of Ontario ("CPA Ontario")

Accessibility Privacy Legal